Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować
i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat Robert Fulghum

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych.

  1. Nasze grupy 
  2. O przedszkolu 
  3. Dla rodziców 

BIP

O przedszkolu

Sherborne

STYCZEŃ

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

W styczniu w każdy czwartek odbywały się zajęcia ruchowe metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodziców z podziałem na poszczególne grupy wiekowe. Dzieci zazwyczaj bardzo chętnie uczestniczyły w powyższych zajęciach, z dużym zaangażowaniem wykonywały poszczególne aktywności. W styczniu najważniejsze cele zajęć ruchowych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to między innymi ćwiczenia twórcze, rozwijanie wyobraźni uczestników zajęć, wzajemna integracja, ćwiczenie poszczególnych partii ciała, relaksacja organizmu. Rodzice z dziećmi zintegrowali się podczas wspólnego wykonania tańca „Kaczuszki”, podczas ćwiczeń przy użyciu woreczków. Dzieci spróbowały swoich sił lepiąc bałwanka z wykorzystaniem specjalnego materiału- kolorowych, klejących się kulek ze styropianu; rozwijały koordynację wzrokową przy użyciu kolorowych skaczących żabek. Dzieci ze swoimi rodzicami starali się sprawnie pokonywać tor przeszkód, bardzo zaangażowały się uczestnicząc w ćwiczeniach relaksacyjnych (wachlowanie całego organizmu z wykorzystaniem zielonych chustek).

Galeria

GRUDZIEŃ

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne odbywają się w każdy czwartek dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z poszczególnych grup. W zajęciach w miesiącu grudniu uczestniczyły między innymi dzieci z grup I i III ze swoimi rodzicami. Uczestnicy zajęć powitali się poszczególnymi częściami ciała, rozwijali zmysł dotyku, integrowali się poprzez wspólne ćwiczenia i zabawy ruchowe („kołyska”, „domek”, zabawy przy użyciu koców i chusty animacyjnej, tor przeszkód). Jednak najwięcej wrażeń dostarczyły dzieciom: masaż na dużej piłce kolczatce i skoki na trampolinie.

Galeria

Listopad

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

22 listopada 2018 roku odbyły się zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci z grup: czwarta, piąta, szósta. Uczestnicy zajęć na początku „puścili” sobie w kręgu iskierkę przyjaźni, z dużym zaangażowaniem wykonywali poszczególne aktywności, integrowali się ze sobą, rozwijali zmysł dotyku, ćwiczyli sprawność manualną dłoni. Osoby ćwiczące wykonały „kołyskę”, „jeździły na pupie” po podłodze, dotykały stopami bąbelkową powierzchnię. Niezłą atrakcją dla dzieci była zabawa w chowanie się do domów utworzonych przez rodziców (pozycja na czworakach), „przejażdżka na kocach”, a także przechodzenie przez tunel utworzony przez osoby dorosłe. Dzieci z rodzicami przeplatały kolorowymi wstążkami „specjalne kratki”, robiły szaszłyki przy użyciu długich wykałaczek i plastikowych zakrętek. Na zakończenie zajęć dzieci wachlowały chustą animacyjną, chowały się pod nią, były na niej huśtane przez rodziców.

Galeria

Październik

Program Terapia Ręki

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i odbywają się indywidualnie i grupowo raz w tygodniu. Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności i ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Nauka precyzji manualnej w posługiwaniu się wszelkimi narzędziami codziennego użytku jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w domu, a w późniejszym czasie środowisku szkolnym (edukacji).

Galeria

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne odbywają się w naszym przedszkolu w każdy czwartek w godzinach 15:00-16:00. W powyższych zajęciach, prowadzonych przez mgr Justynę Gajowiak i mgr Ewę Zapalską według ustalonego harmonogramu, uczestniczą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które poszczególne zadania, aktywności wykonują wraz ze swoimi rodzicami. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju ruchowego i jego doskonalenia, daje podstawę do dalszego rozwoju psychoruchowego. Emocje, ćwiczenia w parach i indywidualnie, funkcjonowanie w grupie, wspólna zabawa są głównymi motywami podejmowania przez dzieci różnych form aktywności. Prostota i naturalność to najważniejsze walory powyższych zajęć, podczas których zwraca się uwagę na założenia jak: rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi osobami i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu oraz usprawnianie ruchowe. Dzięki tej metodzie dziecko uczy się kontrolowania przestrzeni, zaufania do własnego ciała i innych osób, wzmacnia się jego poczucie bezpieczeństwa, obniża się napięcie mięśniowe organizmu, dąży się do relaksacji organizmu. W atmosferze radosnej zabawy rodziców z dziećmi ta metoda umożliwia dzieciom zaspokojenie najważniejszych potrzeb psychicznych, wzrostu i rozwoju, potrzeb społecznych i poznawczych.

Galeria