W naszym przedszkolu dziecko znajduje możliwości indywidualnego rozwoju, poznaje swoje prawa, myśli i działa ekologicznie, uczy się żyć i w czystym i zdrowym świecie, zdobywa wiedzę i doświadczenie informatyczne, rozwija aktywność twórczą.Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

O naszym przedszkolu

Rekrutacja

Rekrutacja na dyżur wakacyjny do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja na dyżur wakacyjny do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Kraśnik rozpocznie się od dnia 4 czerwca 2024 roku godz. 8:00 i będzie trwać do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00. będzie ona prowadzona metodą tradycyjną, tj. wydrukowany i wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru (oryginał) i drugiego wyboru (kopia z potwierdzeniem przyjęcia w placówce pierwszej preferencji).

Informacja o terminach, kryteriach i zasadach rekrutacji na dyżur wakacyjny:


Rekrutacja do Integracyjnego Przedszkola Miejskiego nr 3 w Kraśniku rozpocznie się od dnia 4 marca 2024 r. o godzinie 800 i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji:

naborp-kandydat.vulcan.net.pl

Informujemy rodziców, że dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie podlegają rekrutacji za pośrednictwem platformy internetowej. Zgłoszeń tych dzieci prosimy dokonywać bezpośrednio w sekretariacie przedszkola!

Dokumenty do pobrania:


Nasza oferta

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 znajduje się przy ul. Balladyny 8 w Kraśniku. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 600 - 1600. Dzieci korzystają ze zdrowych, urozmaiconych i smacznych posiłków (3 posiłki oraz przekąska) przygotowywanych w przedszkolnej kuchni z uwzględnieniem indywidualnych diet.

W przedszkolu znajdują się przestronne, słoneczne i kolorowe sale w których funkcjonuje 6 grup integracyjnych liczących do 20 dzieci, w tym nie więcej niż 5 dzieci z niepełnosprawnością. W każdej grupie obowiązki wychowawcy pełni dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Pracę nauczycieli wspiera pomoc nauczyciela.

Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego, w tym jednocześnie nauczyciel języka angielskiego, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia i specjaliści: pedagog specjalny, psycholog, neurologopeda, rehabilitant, terapeuta SI, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Personel przedszkola jest komunikatywny, zawsze chętny do pomocy, ciepły i otwarty na kontakty z rodzicami.

Wokół budynku usytuowany jest duży plac zabaw otoczony zielenią drzew i krzewów, wyposażony w sprzęt do zabaw rozwijających sprawność ruchową, umożliwiający dzieciom bezpieczną i atrakcyjną zabawę.

Przedszkole posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, dodatkowo dysponuje gabinetami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do zajęć indywidualnych i grupowych, np.: gabinet psychologiczny, logopedyczny, terapii ręki, do pracy indywidualnej, rehabilitacji, gabinet terapii SI. Dla wszystkich wychowanków prowadzone są zajęcia z rytmiki oraz 2 razy w tygodniu z języka angielskiego a na życzenie rodziców organizuje się nauczanie religii.

Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne. Dla dzieci uzdolnionych organizuje się zajęcia rozwijające uzdolnienia. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z robotyki.

W placówce organizowane są spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do znanych i ciekawych miejsc, przedstawienia teatralne oraz koncerty muzyczne, festyny i pikniki okolicznościowe. Dzięki nim dzieci zdobywają wiele umiejętności i poznają otaczający świat. Organizowane są liczne uroczystości promujące placówkę w środowisku lokalnym np. Akademia z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, Dni Otwarte Przedszkola.

Placówka aktywnie włącza się w działania propagujące zdrowy styl życia i działania proekologiczne np.: zagospodarowanie oraz pielęgnowanie rabat kwiatowych, warzywnych i ziół w ogrodzie przedszkola. Promuje zdrowe żywienie poprzez działania kulinarne "Przedszkolaki robią przysmaki".

Bardzo duży nacisk kładzie na kształtowanie młodego pokolenia aktywnie włączając się w akcje społeczne (zbiórka dla Kraśnickiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom "Tulimy"), organizuje warsztaty i akcje charytatywne (zbiórka artykułów higienicznych na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia). W trosce o wszechstronny rozwój dziecka realizowane są innowacje pedagogiczne i programy własne: adaptacyjne, matematyczne, kodowanie i robotyka, czytelnicze, patriotyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne. Ich zaletą jest pobudzanie kreatywności i ciekawości dzieci, zachęcanie do działania i poznawania świata.

Wychowankowie prezentują także swoje umiejętności w konkursach, przeglądach i spartakiadach na szczeblu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim.

Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 jest nowatorskie i efektywne, aktywne w środowisku, a przede wszystkim przyjazne dziecku. Głównym celem placówki jest wspomaganie rozwoju wychowanków. Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój dzieci akceptuje ich takimi, jakimi są i nie szczędzi wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Priorytetem jest również bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Absolwenci przedszkola to zdobywcy wielu prestiżowych nagród, laureaci wielu konkursów i olimpiad tematycznych i sportowych.

Zapraszamy!!!

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.