W naszym przedszkolu dziecko znajduje możliwości indywidualnego rozwoju, poznaje swoje prawa, myśli i działa ekologicznie, uczy się żyć i w czystym i zdrowym świecie, zdobywa wiedzę i doświadczenie informatyczne, rozwija aktywność twórczą.Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

Kącik logopedyczny

DRODZY RODZICE!

W NASZYM KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM ZNAJDZIECIE INFORMACJE I CIEKAWOSTKI Z DZIEDZINY LOGOPEDII, PROPOZYCJE ĆWICZEŃ, ZABAW I WIERSZYKÓW USPRAWNIAJĄCYCH I WSPOMAGAJĄCYCH WYMOWĘ,KTÓRE MOŻECIE WYKONYWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU.

Logopeda - mgr Beata Lenart

We wrześniu w naszym przedszkolu prowadzona jest obserwacja i badania przesiewowe mowy dzieci uczęszczających do placówki. Opieką logopedyczną zostaną objęte dzieci wyłonione na podstawie badań przesiewowych oraz dzieci z zaleceniem pomocy logopedycznej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Jak przebiega rozwój mowy dziecka?

Wiedza o tym jak rozwija się mowa dziecka jest dla rodziców bardzo ważna. Bez tej wiedzy, nie możemy dziecku pomóc, a nawet więcej - możemy zaszkodzić, wymagając tego, czemu sprostać nie może, lub lekceważąc, przeoczając niepokojące sygnały. Rozwój mowy nie przebiega jednakowo u wszystkich dzieci. Jedne dzieci zaczynają mówić wcześniej, u innych zaś przyswajanie głosek przebiega wolniej. Rozwój mowy uwarunkowany jest genetycznie. Zależy on jednak nie tylko od wrodzonych właściwości organizmu człowieka, ale także od warunków społecznych, kontaktu ze środowiskiem, z innymi ludźmi. Możemy wyróżnić cztery okresy w rozwoju mowy dziecka (wg L. Kaczmarka).

Są to:

Każdy z tych okresów cechuje specyficzna dynamika rozwoju.

Okres melodii

W tym najwcześniejszym okresie, dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku. Około 2-3 miesiąca życia pojawia się głużenie - niemowlę zaczyna wydawać różne dźwięki. Nie jest to jeszcze mowa, ale nieświadome ćwiczenie narządów artykulacyjnych. Około 6 miesiąca życia pojawia się gaworzenie, które polega na powtarzaniu i naśladowaniu dźwięków mowy. Dziecko artykułuje dźwięki przypadkowo, ale też powtarza te zasłyszane z otoczenia- "rozmawia" z dorosłymi posługując się prostymi sylabami. Pod koniec pierwszego roku życia dziecko dużo już rozumie, spełnia proste polecenia. Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.

Okres wyrazu

Maluch rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć. Komunikuje się z otoczeniem za pomocą wyrazu, ale mowa jest nadal mocno uproszczona. Zamierzając wypowiedzieć wyrazy wielosylabowe, dziecko zazwyczaj realizuje jedynie pierwsze lub ostatnie sylaby wyrazu np.: daj- „da”, pomidor- „midol”. Często dziecko posługuje się wyrazami dźwiękonaśladowczymi: „hau”, „miał”, „be”, „me” nazywając rozpoznane elementy otoczenia. Wymawia wszystkie samogłoski, oprócz nosowych (ą, ę) oraz najłatwiejsze spółgłoski: p,b,m,t,d,n,k,ś. Pozostałe głoski zamienia na inne, łatwiejsze do wymówienia np. ciocia- „tota”, dzieci – „deti”.

Okres zdania

Między drugim a trzecim rokiem życia, dziecko zaczyna budować zdania. Początkowo są to zlepki wyrazowe lub równoważniki zdań. Z czasem pojawiają się zdania złożone z trzech i większej ilości wyrazów. Pomimo błędów gramatycznych, mowa dziecka jest coraz bardziej zrozumiała dla najbliższego otoczenia. Dziecko wymawia większość głosek: p,m,b,pi,bi,mi,t,d,n,ń,k,g,ch,f,w,fi,wi,l,ś,ź,ć,dź,ł,j; a pod koniec tego okresu mogą pojawić się głoski syczące (s z,c,dz) a nawet szumiące (sz,ż,cz,dż). Najczęściej jednak, głoski trudniejsze są zastępowane łatwiejszymi np. głoski syczące i szumiące zastępowane są ciszącymi (ś,ź,ć,dź). Przyczyn zjawiska upatruje się w słabej sprawności narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka.

Okres swoistej mowy dziecięcej

Okres ten trwa najdłużej i prowadzi do pełnego zrozumienia mowy dziecka przez otoczenie. Dziecko zaczyna prowadzić swobodne rozmowy. U dzieci w tym okresie można dostrzec duże zainteresowanie światem i niekończące się pytania o wszystko. W początkowym okresie wypowiedzi niektórych dzieci nadal może cechować niepoprawność artykulacyjna.

Mowę dziecka trzyletniego, które trafia do przedszkola, cechuje zmiękczanie głosek sz,ż,cz,dż,s,z,c,dz często zastępowane są przez ś,ź,ć,dź ; r może być zastępowane przez j lub l, zamiast f może występować ch i odwrotnie. Wyrazy często są poskracane a głoski poprzestawiane np. „kolomotywa” zamiast lokomotywa, „bebek” zamiast chlebek, „pomasłować” zamiast posmarować masłem.

Wymowa dziecka czteroletniego różni się pod względem dźwiękowym w stosunku do trzylatka. Utrwalają się głoski : s,z,c,dz, dziecko nie powinno ich wymawiać jak: ś,ź,ć,dź. Nie powinna już występować zamiana k, g na t, d oraz zamiana głoski l na j, f na ch .Może pojawić się głoska r i głoski sz,ż,cz,dż choć dziecko jeszcze je zamienia na s,z,c,dz lub ś,ź,ć,dź.

Mowa dziecka pięcioletniego jest już w zasadzie zrozumiała. Głoski sz,ż,cz,dż, które pojawiły się w czwartym roku życia, zaczynają się ustalać. Dziecko potrafi je poprawnie powtórzyć, ale w mowie potocznej mogą być wymawiane jak s,z,c,dz. Głoska r powinna być wymawiana, ale często pojawia się dopiero w tym okresie.

U sześciolatków mowa powinna być już opanowana pod względem dźwiękowym. Mogą się jeszcze zdarzać pomyłki, ale powinny być coraz rzadsze.

Dziecko siedmioletnie mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym.

Pamiętajmy o tym ,że każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie. Jeżeli jednak pojawiają się w jego mowie nieprawidłowości najlepiej skontaktować się z logopedą. Wady wymowy można usunąć, ale trzeba je w porę zdiagnozować i podjąć właściwą terapię. Systematyczna praca zarówno z logopedą, jak i w domu z rodzicami, przyniesie oczekiwane efekty.

Literatura:

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.