Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować
i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat Robert Fulghum

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych.

  1. Nasze grupy 
  2. O przedszkolu 
  3. Dla rodziców 
  4. Nasi laureaci 

BIP

Dla rodziców

Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3
ul. Balladyny 8, 23-204 Kraśnik

Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 57 1240 5497 1111 0010 4020 6344

Wpłat należy dokonać do 14 dnia każdego miesiąca.
Po uiszczeniu opłaty książeczkę opłat należy zwrócić do kancelarii przedszkola.